Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Ngày sinh: 15/6/1960

Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác