Đồng chí Trần Văn Túy

Họ và tên: Trần Văn Túy

Ngày sinh: 20/7/1957

Quê quán: Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác