Đồng chí Võ Trọng Việt

Họ và tên: Võ Trọng Việt

Ngày sinh: 10/9/1957

Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác