Đồng chí Lê Quý Vương

Họ và tên:Lê Quý Vương

Ngày sinh: 02/02/1956

Quê quán: Xã Tây Cốc, huyện Đan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác