Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh

Họ và tên: Nguyễn Chí Vịnh

Ngày sinh: 15/5/1957

Quê quán: Xã Quảng Thắng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác