Đồng chí Bùi Chí Thành


Họ và tên: Bùi Chí Thành

Ngày sinh: 1974

Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết).

Phản hồi

Các tin khác