Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương


Họ và tên: Châu Thị Mỹ Phương

Ngày sinh: 1975

Quê quán: Tiền Giang

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết).

Phản hồi

Các tin khác