Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu


Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu

Ngày sinh: 01/9/1976

Quê quán: Xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết).

Phản hồi

Các tin khác