Bình Sơn (Quảng Ngãi): Bầu bổ sung thêm đại biểu HĐND huyện

Đây là xác nhận của ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) HĐND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sáng 27/5.

Cử tri tỉnh Quảng Ngãi bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 23/5 vừa qua.

Cử tri tỉnh Quảng Ngãi bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 23/5 vừa qua.

Theo ông Khiêm, đơn vị bầu cử số 1 gồm 2 xã Bình Chương và Bình Mỹ có 3 ứng cử viên HĐND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định, cử tri tại đây sẽ lựa chọn, bầu 2/3 ứng cử viên vào đại biểu HĐND huyện khoá mới này.

Tuy nhiên, trong ngày bầu cử 23/5 vừa qua, chỉ có 1 ứng viên trúng cử còn 2 người còn lại không đủ số phiếu bầu theo quy định (số phiếu bầu dưới 50%).

“Do vậy, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn tổ chức bầu thêm đại biểu theo đúng chỉ tiêu phân bổ. Theo đó, ngày 30/5 tới đây là ngày đã được UBBC huyện Bình Sơn ấn định sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu tại đơn vị bầu cử số 1 kể trên. Tại đây, 02 ứng cử viên chưa đủ phiếu bầu vừa rồi sẽ tiếp tục được đưa ra để cử tri bầu chọn một lần nữa”- ông Đỗ Thiết Khiêm thông tin.

Được biết, đơn vị bầu cử số 1 huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có hơn 11.800 cử tri của 2 xã Bình Chương và Bình Mỹ./.

Phản hồi

Các tin khác