Bình Dương công bố danh sách 72 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
Cử tri đi bầu tại khu vực bỏ phiếu số 06 (TP.Thủ Dầu Một) tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K của Bộ Y tế. (Ảnh: Hồ Văn)

Cử tri đi bầu tại khu vực bỏ phiếu số 06 (TP.Thủ Dầu Một) tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K của Bộ Y tế. (Ảnh: Hồ Văn)

Theo đánh giá của UBBC tỉnh Bình Dương, công tác bầu cử được thực hiện đúng quy định, quy chế, chặt chẽ và công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng, giúp các cử tri đi bầu thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, cử tri nô nức, phấn khởi đi bầu cử, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong việc dùng lá phiếu của mình chọn người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cử tri của 1.100 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quyền làm chủ của mình một cách an toàn, bảo đảm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế trong bầu cử.

Đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Bình Dương khoá X có phẩm chất, trí tuệ, năng lực chuyên môn tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Chương trình hành động thể hiện quyết tâm cống hiến, phục vụ  lợi ích chính đáng của nhân dân và sát với cương vị, chức trách của mình, gắn với sự phát triển của địa phương.

Trong ngày bầu cử 23/5 vừa qua, toàn tỉnh có Bình Dương có 1.712.805 cử tri. Tính đến  21 giờ ngày 23/5, có 1.704.384 cử tri đã đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,39% tổng số cử tri. Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia và UBBC các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh là 19 người, bầu lấy 11 đại biểu; số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 là 119 người, bầu lấy 72 đại biểu; số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 501 người, bầu lấy 299 đại biểu; số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã 3.985 người, bầu lấy 2.391 đại biểu./.

Phản hồi

Các tin khác