Đà Nẵng có 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nghe đại diện Ủy ban bầu cử TP thông tin về tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nghe đại diện Ủy ban bầu cử TP thông tin về tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo đồng chí Lê Minh TrungUỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) TP Đà Nẵng, tính đến 17 giờ ngày 14/3/2021, UBBC thành phố nhận được 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 01 hồ sơ tự ứng cử) và 105 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X (trong đó có 01 hồ sơ tự ứng cử). UBBC huyện Hòa Vang nhận được 65 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện (không có hồ sơ tự ứng cử). UBBC các xã thuộc huyện Hòa Vang nhận 606 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã (không có hồ sơ tự ứng cử).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ( MTTQ) Việt Nam TP, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã thống nhất chốt danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Đà Nẵng là 11 người (trong đó: 06/11 người ứng cử là nữ (tỷ lệ 54,55%), 05/11 người ứng cử dưới 40 tuổi (tỷ lệ 45,45%), 01/11 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 9,1%), 00/11 đại biểu tái cử (tỷ lệ 0,0%)).

Cùng với đó, Hội nghị cũng thống nhất chốt danh sách người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 105 người (trong đó: 41/105 người ứng cử là nữ (tỷ lệ 39,05%), 32/105 người ứng cử dưới 40 tuổi (tỷ lệ 30,48%), 10/105 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 9,1%), 17/46 đại biểu tái cử (tỷ lệ 36,96%); người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang là 65 người và các xã thuộc huyện Hòa Vang là 606 người.

Theo đồng chí Lê Minh Trung, thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, TP tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP Đà Nẵng sẽ triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (cử tri toàn TP bầu cử); bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cử tri toàn TP bầu cử); bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cử tri toàn huyện Hòa Vang bầu cử); bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cử tri xã nào bầu đại biểu của xã đó).

TP Đà Nẵng, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo đúng theo quy định, gồm: Ban Chỉ đạo bầu cử TP, UBBC thành phố, huyện Hòa Vang, các xã thuộc huyện Hòa Vang, 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Đà Nẵng (tương ứng với 02 đơn vị bầu cử), 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X (tương ứng với 15 đơn vị bầu cử), 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang (tương ứng với 8 đơn vị bầu cử) và 95 Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang (tương ứng với 95 đơn vị bầu cử)./.

Phản hồi

Các tin khác