Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) không tổ chức các điểm bầu cử sớm
Huyện Nam Trà My lấy ý kiến cử nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử.

Huyện Nam Trà My lấy ý kiến cử nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử.


Theo đại diện lãnh đạo
Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My, mặc dù là huyện miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Nam, nhất địa phương đang có nhiều địa bàn nằm cách xa trung tâm xã, đường đi khó khăn, song đến nay với sự chủ động, vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà các yêu cầu đặt ra trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang diễn ra đảm bảo đúng tiến độ và quy định của Luật định.

Đại diễn lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My- Cơ quan Thường trực Uỷ ban bầu cử (UBBC) huyện này cho biết, ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của trên, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, ban ngành, hội đoàn thể và lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện; đồng thời ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Chỉ thị về lãnh đạo và chỉ đạo công tác bầu cử diễn ra vào ngày 23/5 tới đây.

Theo đó, đến nay các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện và 10 xã trên địa bàn huyện đã vào cuộc triển khai các nhiệm vụ theo phân công và quy định của Luật bầu cử.

Riêng ở huyện, đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; ban hành Quyết định thành lập UBBC đại biểu HĐND huyện khóa XII do đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch UBBC (đảm bảo trước 115 ngày so với ngày bầu cử, phù hợp với quy định của Luật định).

Cùng với đó, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện cũng ra Quyết định thành lập 10 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện tại 10 đơn vị bầu cử (đảm bảo trước 70 ngày so với ngày bầu cử theo Luật định). Các ban bầu cử này do đồng chí cán bộ chủ chốt của xã làm Trưởng ban.

Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đạt kết quả, đúng quy trình, luật định, huyện Nam Trà My cũng thành lập 03 tiểu ban phục vụ gồm: Tiểu ban thông tin tuyên tuyền; tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo; tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội và Tổ giúp việc của UBBC.

Đối với cấp xã, UBND các xã trên địa bàn huyện đến nay đều đã ban hành Quyết định thành lập UBBC đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (trước 105 ngày so với ngày bầu cử). Mỗi UBBC xã có 9 đến 11 thành viên là lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã, do đồng chí cán bộ chủ chốt xã làm Chủ tịch UBBC.

Tại 10 xã của huyện cũng thành lập 58 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã (trước 70 ngày so với ngày bầu cử, đảm bảo theo luật định). Mỗi Ban bầu cử có 7 đến 9 thành viên là đại diện các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, đại diện cử tri ở địa phương nhưng không phải là người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. UBBC các xã cũng đã thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử và Tổ giúp việc UBBC.

Hướng đến ngày diễn ra cuộc bầu cử 23/5/2021, tại các ngả đường của Nam Trà My được trang trí, treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Hướng đến ngày diễn ra cuộc bầu cử 23/5/2021, tại các ngả đường của Nam Trà My được trang trí, treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử.


Cùng với những nhiệm vụ trên, hiện UBBC huyện Nam Trà My đã ban hành Tờ trình đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII; đồng thời ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII trước 80 ngày so với ngày bầu cử, đảm bảo theo luật định.

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử HĐND huyện là 10 đơn vị tại 10 xã (có 02 đơn vị bầu 02 đại biểu, 06 đơn vị bầu 03 đại biểu và 02 đơn vị bầu 04 đại biểu).

Với cấp xã, UBND các xã đã có văn bản gửi UBBC xã đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng cộng có 58 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại 35 thôn trong toàn huyện. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 197 đại biểu (trong đó có 05 đơn vị bầu 05 đại biểu, 16 đơn vị bầu 04 đại biểu, 31 đơn vị bầu 03 đại biểu và 05 đơn vị bầu 02 đại biểu).

Về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các khu vực bỏ phiếu, hiện nay UBND các xã đang lập Tờ trình đề nghị UBND huyện phê chuẩn số lượng, danh sách các khu vực bỏ phiếu. Sau khi UBND huyện phê chuẩn, các xã quyết định danh sách, số lượng khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Riêng về công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My Nguyễn Tấn Thành cho biết: đến nay huyện đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần 2 để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả hiệp thương và phân bổ của trên, đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV tại Nam Trà My có 01 người (nữ) và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 có 01 người (nữ).

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách hiệp thương lần 2 đối với người ứng cử.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách hiệp thương lần 2 đối với người ứng cử.


Đối với bầu cử HĐND huyện khóa XII, danh sách sơ bộ những người ứng cử được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lập có 50 người (không có người tự ứng cử); hiện đang lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác theo quy định. Trong đó cơ cấu cụ thể gồm: nữ 21 người (chiếm 42%); dân tộc thiểu số 24 người (chiếm 48%); ngoài đảng 06 người (chiếm 12%); trẻ (dưới 40 tuổi) 23 người (chiếm 46%); tái cử 20 người (chiếm 40%). Trình độ chuyên môn: trên đại học 06 người (12%); đại học 40 người (80%); dưới đại học 04 người (08%).

Đối với bầu cử HĐND cấp xã, tổng số người được giới thiệu ứng cử theo thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần 2 ở 10 xã là 350 người (không có người tự ứng cử), với cơ cấu, thành phần gồm: nữ 109 người (31,14%), dân tộc thiểu số 275 người (78,57%), ngoài đảng 60 người (17,14%), trẻ (dưới 40 tuổi) 300 người (85,71%), tái cử 123 người (35,14%). Trình độ chuyên môn: trên đại học 06 người (1,71%), đại học 184 người (52,57%), dưới đại học 157 người (44,58%).

Thông tin về việc việc có hay không việc tổ chức đơn vị bầu cử sớm do Nam Trà My có nhiều xã, thôn ở xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn, theo đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My, ban đầu huyện có tính đến phương án này. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế thì những địa điểm bầu cử xa nhất cũng chỉ khoảng 200 cử tri, vì thể việc hoàn thành bầu cử đúng thời gian vẫn đảm bảo. Do đó, huyện sẽ không tổ chức bầu cử sớm mà quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, động viên người dân đi bầu cử đúng thời gian, tập trung ngay đầu buổi sáng của ngày bầu cử, sau đó sẽ tổng hợp, chuyển kết quả bầu cử về UBBC các xã vẫn kịp trong ngày./.

Phản hồi

Các tin khác