Bến Tre: Họp Ủy ban bầu cử tỉnh lần thứ 4
Đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: Phương Thảo)

Đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: Phương Thảo)

Tại cuộc họp, đại biểu được nghe Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Công văn về việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tình hình tổ chức và hiệp thương lần thứ hai, về số lượng, cơ cấu ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh gồm 92 người, cấp huyện 582 người và cấp xã 7.898 người. Đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử; nộp hồ sơ của người ứng cử; UBBC tỉnh đã nộp về Hội đồng Bầu cử quốc gia 11 hồ sơ của người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục thực hiện đến ngày 8/4/2021. Đến thời điểm này chưa có trường hợp cử tri phản ánh về đạo đức, lối sống của ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Quốc Hùng)

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Quốc Hùng)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị, thời gian tới, UBBC các cấp cần rà soát lại nội dung thật kỹ để tiến hành in ấn tài liệu phục vụ cho cuộc bầu cử; tập trung tập huấn nghiệp vụ cho UBBC các cấp và các ứng cử viên; các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh theo dõi địa bàn đã được phân công để có sự hỗ trợ kịp thời khi cần thiết. Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả; kinh phí để tổ chức bầu cử cần nghiên cứu thực hiện đúng quy định, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đánh giá cao kết quả, tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất và thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử; các dự thảo Kế hoạch Sở Nội vụ đã thông qua.

Đối với công văn về việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Ủy ban bầu cử để có sự điều chỉnh phù hợp, chặt chẽ và ban hành văn bản kịp thời, đúng quy định. Khi các Tiểu ban có đăng ký báo cáo, xin ý kiến của Ban chỉ đạo bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy cần có sự phối hợp chặt chẽ, sắp xếp lịch cho các Tiểu ban phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực UBND tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tiếp tục triển khai các văn bản về công tác bầu cử. Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, các cơ quan, đơn vị theo chức trách phát huy tinh thần trách nhiệm tăng tốc thực hiện nhiệm vụ khi ngày bầu cử đã đến gần./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất