Gần 1,6 nghìn cử tri Bệnh viện Quân y 175 tham gia bầu cử

Ban Giám đốc Bệnh viện tham gia bầu cử

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại tá Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện, Tổ trưởng Tổ bầu cử nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp lần này là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Cuộc bầu cử lần này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được diễn ra ngay sau khi Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp và kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Đại tá Trần Quốc Việt cho biết, trong những ngày qua, cử tri đã được tiếp xúc, được nghiên cứu, mạn đàm tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Trước khi vào phòng bỏ phiếu, đồng chí đề nghị mỗi cử tri cần xem lại danh sách và tiểu sử từng ứng cử viên một lần nữa để tự mình quyết định, chọn những đại biểu tài, đức, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện cũng tham gia thực hiện quyền công dân của mình

Sau khi thực hiện đầy đủ các nghi thức như: thông tin về nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử, công tác kiểm tra thùng phiếu theo đúng quy định, các đồng chí trong Ban giám đốc Bệnh viện đã thực hiện bỏ phiếu trước, sau đó đến chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện.

Tại Bệnh viện, ngoài cán bộ, nhân viên Bệnh viện tham gia bỏ phiếu còn có các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện cũng tham gia thực hiện quyền công dân của mình.

Được biết, tại Bệnh viện Quân y 175, có 1578 cử tri tham gia bỏ phiếu. Theo ghi nhận, trong sáng nay tất cả cử tri đều chấp hành nghiêm các quy định về bầu cử đồng thời Bệnh viện cũng đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Phản hồi

Các tin khác