Quốc phòng 4 (Quân khu 4): 100% cử tri tham gia bầu cử sớm

Các cử tri bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn nghiên cứu danh sách bầu.

Theo đó, huyện Kỳ Sơn có 156 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 16 xã (Mường Ải, Mường Típ, Tây Sơn, Nậm Càn, Tà Cạ, Bảo Nam, Na Ngoi, Keng Đu, Bắc Lý, Mỹ Lý, Đoọc Mạy, Mường Lống, Hữu Kiệm, Na Loi, Huồi Tụ và Hữu Lập); huyện Tương Dương có 30 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã (Nhôn Mai, Mai Sơn, Hữu Khuông và Lượng Minh); huyện Con Cuông có 11 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã (Môn Sơn, Châu Khê, Cam Lâm và Thạch Ngàn); huyện Quế Phong có 10 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 5 xã (Tiền Phong, Tri Lễ, Cắm Muộn, Mường Nọc, Nậm Nhoóng). Các điểm bầu cử sớm này đều thuộc vùng xâu, vùng xa, biên giới; địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, nhiều vùng chưa có điện, sóng điện thoại... Việc tổ chức các điểm bầu cử sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4) đứng chân trên địa bàn 8 xã miền núi, biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn và Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Các xã trên địa bàn đóng quân của Đoàn có 45 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong; các xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ thuộc huyện Kỳ Sơn. Đến 10 giờ sáng ngày 21/5/2021, 100% cử tri thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội động Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, để góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và bà con Nhân dân trên địa bàn về những nội dung chính trong Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử... Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc trong Nhân dân; giúp các địa phương trang trí và bảo đảm an toàn tại 45 điểm bầu cử. Đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân thực hiện đúng quy trình về phòng, chống dịch COVID-19 khi tiến hành bầu cử, nhất là thực hiện quy định “5K” của Bộ y tế./.

Phản hồi

Các tin khác