Hưng Yên: Kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện

*Ngày 30/3, Đoàn kiểm tra số 4 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Kim Động.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Kim Động, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện được bầu là 32 đại biểu; HĐND cấp xã được bầu là 431 đại biểu. Đến nay, việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn huyện ở cả 2 cấp bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng. Các cấp chính quyền, các tổ chức phụ trách bầu cử đã tiến hành các nội dung, nhiệm vụ của cuộc bầu cử đúng trình tự, thời gian theo quy định, các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Đoàn kiểm tra số 4 kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Kim Động (Ảnh: Lệ Thu)

Đoàn kiểm tra số 4 kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Kim Động.

(Ảnh: Lệ Thu)

Sau bước hiệp thương lần thứ hai, có 58 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 787 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban Bầu cử huyện đã ấn định 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử; các xã, thị trấn đã thành lập 114 đơn vị bầu cử cấp xã. Huyện đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền; công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế đến từng đơn vị bầu cử và hiện tại, UBND các xã, thị trấn đang rà soát để chuẩn bị lập danh sách cử tri theo đúng quy định.

Trước đó, Đoàn kiểm tra số 4 đã chia thành 2 tổ kiểm tra trực tiếp tại 2 xã Toàn Thắng và Phạm Ngũ Lão. Tại các điểm đến kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra đã yêu cầu các địa phương làm rõ một số nội dung về công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời, giải đáp, hướng dẫn địa phương giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử.

*Ngày 29/3, Đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm.

 Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thị xã Mỹ Hào, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thị xã được bầu 32 đại biểu HĐND thị xã; 302 đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn thị xã ở cả 2 cấp luôn bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng. Các cấp chính quyền, các tổ chức phụ trách bầu cử đã tiến hành các nội dung, nhiệm vụ của cuộc bầu cử đúng thời gian quy định, bảo đảm đúng trình tự.

Đối với huyện Văn Lâm, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện được bầu 33 đại biểu HĐND huyện; 300 đại biểu HĐND cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, huyện có 63 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; 552 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Huyện đã phê chuẩn 91 khu vực bỏ phiếu. Công tác bầu cử được thực hiện đúng trình tự, đúng kế hoạch. Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh.

Tại các điểm đến kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra yêu cầu các địa phương làm rõ một số nội dung về công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời, giải đáp, hướng dẫn các địa phương giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào) và thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm). Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử phường Bần Yên Nhân và Ủy ban Bầu cử thị trấn Như Quỳnh, đến thời điểm này, các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm về thời gian, tiến độ theo quy định…

*Ngày 26/3, Tổ kiểm tra số 1 thuộc Đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm tổ trưởng đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Xuân Trúc và thị trấn Ân Thi (Ân Thi).

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Xuân Trúc và thị trấn Ân Thi, đến thời điểm này, các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm quy định. Các xã, thị trấn đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn, thành lập các tiểu ban, các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương; tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND…Các bước được triển khai đúng trình tự theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản của cấp trên.

* Tại huyện Yên Mỹ, ngày 26/3, Tổ kiểm tra số 2 thuộc Đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại xã Giai Phạm và xã Đồng Than.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Giai Phạm, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, xã có 50 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 27 đại biểu HĐND xã. Xã đã thành lập 7 ban bầu cử, xác định 7 khu vực bỏ phiếu, rà soát lập danh sách 5.273 cử tri. Công tác bầu cử được thực hiện đúng trình tự, đúng kế hoạch. Đến nay, xã chưa nhận được đơn, thư liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử. Công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống dịch COVID- 19, tuyên truyền về bầu cử đang được xã tập trung thực hiện bảo đảm đúng kế hoạch.

Tại xã Đồng Than, xã đã thành lập 8 ban bầu cử, xác định 8 khu vực bỏ phiếu. Xã đã rà soát, lập danh sách 8.995 cử tri, chuẩn bị niêm yết theo quy định. Cơ sở vật chất tại các đơn vị bầu cử đang được khẩn trương, hoàn thiện. Công tác tuyên truyền, bảo đảm ANTT được xã xây dựng kế hoạch cụ thể...

Qua kiểm tra, các thành viên của tổ kiểm tra đánh giá cao sự chủ động, tích cực của UBBC các xã trong công tác chuẩn bị bầu cử. Tổ kiểm tra yêu cầu các địa phương tập trung vào các vấn đề như: đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, trong đó quan tâm tới đối tượng cử tri là công nhân tại các doanh nghiệp; chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; có phương án bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống dịch COVID- 19.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất