Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thành phố Bắc Kạn
Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn

Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn

Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Trước khi làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Nông Thượng và phường Phường Phùng Chí Kiên.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn, trong thời gian qua, thành phố Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của trung ương, của tỉnh; hướng dẫn Ủy ban bầu cử các xã, phường thực hiện đúng các nội dung, trình tự thủ tục tiến hành các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ủy ban bầu cử thành phố luôn bám sát địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.   

Hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp xã, phường. Theo đó, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 60 người, số lượng đại biểu được bầu là 30 người; đối với cấp xã, phường, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 336 người, số đại biểu được bầu là 168 người.

Tính đến ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn đã tiếp nhận 59/60 hồ sơ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố; Ủy ban bầu cử các xã, phường tiếp nhận 333/336 hồ sơ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Việc công bố danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử được Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn và các xã, phường thực hiện đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử được quan tâm, chú trọng thực hiện.

Trong quá trình thực hiện công tác bầu cử, thành phố Bắc Kạn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử được cấp phát chậm, số lượng ít nên một số địa phương còn lúng túng trong việc định hướng tuyên truyền; lúng túng trong việc phân công in ấn, phân bổ kinh phí…

Tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn đề nghị tỉnh sớm cung cấp tài liệu cũng như hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các tổ bầu cử.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá công tác bầu cử trên địa bàn thành phố được quan tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đoàn công tác đã chỉ rõ một số thiếu sót trong thực hiện công tác bầu cử tại thành phố và đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố rà soát, khắc phục đảm bảo cuộc bầu cử được thực hiện đúng quy định. Trong thời gian tới, Đoàn công tác đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố và các xã, phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; nắm thông tin, tình hình liên quan những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp để xác minh, xử lý đúng quy định; đảm bảo các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất