Thái Bình tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp
Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình kịp thời chỉ đạo mọi mặt công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: CB).

Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình kịp thời chỉ đạo mọi mặt công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ảnh: CB).

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Thái Bình đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử; ủy ban bầu cử tỉnh và các tiểu ban giúp việc cho ủy ban bầu cử (Tiểu ban an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban thông tin - tuyên truyền và Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo). Để tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử, Thái Bình đã đặc biệt coi trọng phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng quy trình, nội dung, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Tìm hiểu được biết, xác định công tác chuẩn bị nhân sự là khâu quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy đảng trong công tác cán bộ. Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử phải đảm bảo theo đúng quy trình, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định. Các Đảng bộ huyện, thành phố, cơ quan chức năng đã tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị bầu cử tại địa phương, cơ quan. Mục tiêu là bảo đảm người được giới thiệu ứng cử phải là những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Đến nay, việc giới thiệu người ứng cử cơ bản đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, nam, nữ, trẻ tuổi, người ngoài Đảng. Đồng thời, không vì số lượng, cơ cấu mà coi nhẹ chất lượng đại biểu trong giới thiệu người ứng cử.

Theo quy định, ĐBQH tỉnh Thái Bình được phân bổ bầu 9 đại biểu, giới thiệu 16 người; đại biểu HĐND tỉnh được bầu 62 đại biểu, giới thiệu 124 người. Cấp huyện thống nhất đại biểu HĐND được bầu 312, cấp xã đại biểu HĐND được bầu 6.580. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp thực hiện tốt 8 nội dung tham gia bầu cử; triển khai, tập huấn nhiệm vụ bầu cử cho trên 320 cán bộ từ tỉnh tới cơ sở. Đến thời điểm này, các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử đã được thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phong trào thi đua: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị.

Theo đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Thái Bình, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để công tác chuẩn bị bầu cử được chu đáo, chặt chẽ, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, Tỉnh ủy, UBND, Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tổ chức bầu cử; thực hiện chặt chẽ, đúng thời điểm và quy định mọi công việc, mọi khâu chuẩn bị, các bước quy trình theo đúng hướng dẫn.

Những ngày này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, thu thập thông tin liên quan đến số liệu dân số, cử tri, rà soát số lượng con dấu, hòm phiếu phục vụ bầu cử. Đồng thời chú trọng các hoạt động tuyên truyền, nhất là những điểm mới trong cuộc bầu cử lần này để Nhân dân hiểu và nắm vững, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền lợi, trách nhiệm cử tri, trên cơ sở đó lựa chọn được những người xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Công tác chuẩn bị chu đáo cùng sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời sẽ là điều kiện quan trọng để tỉnh Thái Bình tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo đúng quy trình, quy định./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất