Quảng Ninh: Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Huyện Vân Đồn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử. (Ảnh:baoquangninh.com.vn)

Ngay khi có các văn bản chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, huyện Đầm Hà đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai tốt các quy trình cuộc bầu cử, đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch, luật định. Cùng với đó, để công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra dân chủ, khẩn trương, các tiểu ban tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự đã được thành lập nhằm giúp việc cho Uỷ ban bầu cử triển khai những công việc cần thiết.

Theo quy định, HĐND huyện Đầm Hà nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 30 đại biểu; HĐND các xã, thị trấn được bầu 195 đại biểu. Để chọn được những người thực sự có phẩm chất chính trị và năng lực, làm tốt vai trò, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, giúp địa phương phát triển, từ việc hiệp thương lựa chọn người giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đến tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi công tác được huyện và xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện trình tự kế hoạch đảm bảo dân chủ và đúng luật.

Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử huyện, kết quả hiệp thương lần 2 đã thống nhất danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND huyện là 60 người, với 9 đơn vị bầu cử cấp huyện; trong đó số lượng nữ là 30 người (50%), dưới 40 tuổi là 34 người (56,66%), 10 người ngoài Đảng (16,66%), 11 người là dân tộc thiểu số (18,33%). Danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 403 người, với 74 đơn vị bầu cử.

Hiện toàn huyện đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, chuẩn bị các bước cho quy trình hiệp thương lần 3. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị bầu cử trong huyện đang chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền đến công dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu có năng lực và phẩm chất xứng đáng.

* Cùng với huyện Đầm Hà, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đang được các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện chu đáo, nghiêm túc, dân chủ và đúng luật.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 2 ở cả 3 cấp. Sau hội nghị hiệp thương lần 2 đã thống nhất danh sách sơ bộ số lượng ứng cử ĐBQH khóa XV của Quảng Ninh là 20 người, gấp 2,5 lần số đại biểu được bầu (trong đó tỷ lệ nữ chiếm 30%; ngoài Đảng 15%). Danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 165 người, bằng 2,5 lần số đại biểu được bầu (trong đó tỷ lệ nữ chiếm 54,5%; ngoài Đảng 26,7%; trẻ tuổi 49,1%; tôn giáo 4,2%). Đối với cấp huyện và cấp xã, danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 918 người (tỷ lệ nữ chiếm 46,5%; ngoài Đảng 14,6%; trẻ tuổi 46,6%; dân tộc 19,9%); danh sách sơ bộ ứng cử HĐND cấp xã là 8.385 người (tỷ lệ nữ chiếm 45,1%; ngoài Đảng 27,5%; trẻ tuổi 47,6%; dân tộc 20,5%).

Những người ứng cử đưa vào danh sách sơ bộ đều đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu, thành phần theo quy định, đặc biệt chất lượng, trình độ người ứng cử, tự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh sau hiệp thương lần 2 cao hơn so với nhiệm kỳ trước và đảm bảo theo đúng yêu cầu, quy định của Trung ương. Điển hình như danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH đều là 100% có trình độ thạc sỹ trở lên; 90% người ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có trình độ cử nhân trở lên.

Trên cơ sở danh sách sơ bộ những người ứng cử đã được thông báo, hiện nay, Ủy ban bầu cử các cấp phối hợp với MTTQ cấp xã, phường đang triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo hoàn thành trước ngày 13/4. Cũng trong thời gian này, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử; thực hiện đánh giá, ghi nhận những ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, để đảm bảo đến hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Trong thời gian này công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử cũng sẽ được tăng cường để đảm bảo các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng luật./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất