Hải Dương: Từ ngày 26/3, Thường trực HĐND tỉnh giám sát trực tiếp công tác chuẩn bị bầu cử

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ thành lập 2 đoàn công tác để làm việc với các Ủy ban bầu cử cấp huyện, trong đó có mời 1 - 2 đại diện Ủy ban bầu cử cấp xã dự. Ngoài ra, Đoàn sẽ làm việc với một số cơ quan, đơn vị khác khi xét thấy cần thiết.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Trước đó, từ ngày 12/3 - 25/3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành thu thập, đánh giá thông tin, tổng hợp báo cáo của các địa phương, đơn vị về công tác bầu cử.

Theo phân bổ, Hải Dương sẽ bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và 63 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn tỉnh có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Đơn vị bầu cử số 1 gồm TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành được bầu 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 2 gồm TP Hải Dương, các huyện Nam Sách, Thanh Hà được bầu 3 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3 gồm các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng được bầu 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 4 gồm các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang đươc bầu 2 đại biểu./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất