Quảng Nam: Chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội đảm bảo đúng tiến độ
Uỷ ban MTTQVN  tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần 2

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần 2.

Thông tin trên được đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam vừa cho biết và khẳng định thêm: Để đảm bảo cho cuộc bầu cử Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng quy trình, thời gian và các quy định của luật định, đầu năm 2021, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử và ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời cũng ban hành Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBBC tỉnh, Sở Nội vụ- Cơ quan Thường trực UBBC tỉnh cũng đã ban hành các văn bản, hướng dẫn để chỉ đạo, cụ thể hóa và triển các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử lần này.

Đến 3/3/2021, UBBC các cấp đã hoàn thành việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử. Trong đó, đối với bầu cử ĐBQH, theo Nghị quyết số 64 của Hội đồng bầu cử Quốc gia thì Quảng Nam có 03 đơn vị bầu cử: đơn vị bầu cử số 1 (gồm các huyện Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn và thị xã Điện Bàn), số lượng đại biểu được bầu: 02. Đơn vị bầu cử số 2 (gồm các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên và TP Hội An), số lượng đại biểu được bầu: 03. Đơn vị bầu cử số 3 (gồm các huyện Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh và TP Tam Kỳ), số lượng đại biểu được bầu: 02.

Đối với bầu cử HĐND tỉnh, Quảng Nam có 23 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu được bầu là 57, trong đó số đơn vị bầu 02 đại biểu là 13, số đơn vị bầu từ 03 đến 05 đại biểu là 10.

Đối với bầu cử HĐND cấp huyện có 190 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 565, trong đó số đơn vị bầu 05 đại biểu là 01 đơn vị, số đơn vị bầu 02 đại biểu là 65 đơn vị, số đơn vị bầu từ 03 đến 05 đại biểu là 120 đơn vị.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, toàn tỉnh có 1.485 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 5.345. Trong đó, số đơn vị bầu 01 đại biểu là 03, số đơn vị bầu 02 đại biểu là 152, số đơn vị bầu 03 đến 05 đại biểu là 1.330.

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng quy định, UBND tỉnh Quảng Nam thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với 31 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Chủ tịch.

UBBC tỉnh đã thành lập các tiểu ban: An ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông tin, tuyên truyền bầu cử, đồng thời thành lập Tổ giúp việc UBBC tỉnh.

Ở cấp huyện, xã, UBND huyện, thị xã, TP và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng thành lập Ủy ban bầu cử HĐND cấp mình và triển khai các bước liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử theo quy định. Theo đó, toàn tỉnh có 18 UBBC cấp huyện; 241 UBBC cấp xã. Ở cấp huyện và cấp xã, UBBC cùng cấp đã quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc cho UBBC trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần 2 tại Quảng Nam thống nhất danh sách người ứng cử

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần 2 tại Quảng Nam thống nhất danh sách người ứng cử.

Theo đồng chí Thái Văn Chương, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam), đến nay UBBC tỉnh đã nhận được 11 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có 10 hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử (chiếm 90,9%) và 01 hồ sơ của người tự ứng cử (chiếm 9,1%).

Về hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, UBBC tỉnh đã nhận được 97 hồ sơ, trong đó có 95 người được giới thiệu ứng cử (chiếm 97,9%) và 02 người tự ứng cử (chiếm 2,1%). Đối với HĐND cấp huyện, tổng số hồ sơ ứng cử trên địa bàn toàn tỉnh là 1.020 người, trong đó có 1.018 người được giới thiệu ứng cử và 02 người tự ứng cử. Hiện toàn tỉnh có 9.873 người ứng cử HĐND cấp xã, trong đó có 01 người tự ứng cử.

Thông tin về kết quả hiệp thương bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quảng Nam, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện toàn tỉnh đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 2 và đang chuẩn bị tiến hành Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên ứng cử ĐBQH và HĐND 4 cấp.

Theo kết quả hiệp thương lần 2, tỉnh Quảng Nam thống nhất có 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có 02 người ngoài Đảng (chiếm 18,18%), 05 người là nữ (chiếm 45,45%), 03 người là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 27,27%),  01 người tái cử (chiếm 9,1%).

Phản hồi

Các tin khác