Các địa phương tỉnh Vĩnh Phúc hiệp thương lần thứ hai những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026
Huyện Lập Thạch: Uỷ ban MTTQ huyện Lập Thạch vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.
Uỷ ban MTTQ huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Uỷ ban MTTQ huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiệu Huy, UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026  của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông qua danh sách trích ngang những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Lập Thạch. Theo đó, trên cơ sở hiệp thương lần nhất, sau khi xem xét, kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ra ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và đại biểu dự hội nghị thống nhất lập danh sách sơ bộ là 70 người được giới thiệu  ứng cử đại biểu HĐND huyện Lập Thạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Có cơ cấu, thành phần cụ thể như sau: Cấp huyện 43 người, trong đó: Khối Đảng 13; Khối chính quyền 24 người; Khối MTTQ và các đoàn thể 06 người. Các xã, thị trấn là 20 người, trong đó:  Khối Đảng 06 ; Khối chính quyền 11 người; Khối MTTQ và các đoàn thể 03 người. Khối kinh tế tư nhân – Khoa học kỹ thuật và các thành phần khác là 07 người. Về cơ cấu: Nữ 25 người (chiếm 35,7%); Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 11 người (chiếm 15,7%); Ngoài Đảng 06 người (chiếm 8,6%);

Sau khi nghe báo cáo tình hình người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Lập Thạch  lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hà Đình Nhã, TUV, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện là khâu quan trọng trong các bước của quy trình hiệp thương để lập ra danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lập Thạch. Đồng thời yêu cầu UB MTTQ huyện tiếp tục hướng  dẫn các đơn vị xử lý các tình huống xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ danh sách người được giới thiệu ứng cử. Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bầu cử và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các cử tri nhằm lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia vào HĐND huyện Lập Thạch nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Sông Lô: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Sông Lô khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú, những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Sông Lô khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Trịnh Thị Bình, Chủ tịch UBMTQ huyện báo cáo về tình hình giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2021=2026 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; trình bày các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND huyện; kết quả điều chỉnh của HĐND về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú; các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất lập danh sách sơ bộ 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Sông Lô khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về hồ sơ ứng cử đã đầy đủ các nội dung theo quy định. Trong đó, tỷ lệ đại biểu ứng cử là Nữ: 32 người = 47,8%; Ngoài Đảng: 09 người = 13,4%; Dưới 40 tuổi: 31 người = 46,3%; Đại biểu dân tộc thiểu số: 04 người = 5,97%; Đại biểu tôn giáo: 02 người = 2,98% . Về trình độ: Giáo dục THPT: 67 người (100%), Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ: 21 người (31,3%); Cử nhân, Đại học: 38 người (56,7%). Cao đẳng, Trung cấp: 07 người (10,4%); sơ cấp: 01 người (1,5%). Về trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 02 người; Trung cấp 27 người; Cử nhân, Cao cấp: 28 người.

TP  Phúc Yên: Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Phúc Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban MTTQ TP Phúc Yên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Ủy ban MTTQ TP Phúc Yên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đồng tình, nhất trí lập danh sách sơ bộ 55 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 -  2026 với cơ cấu: Nữ: 27 người (49,09 %); Dân tộc: 02  người (3,63 %); Trẻ tuổi: 21(38,18 %) Ngoài Đảng: 17 ( 30,9 %). Về trình độ: Giáo dục THPT: 55 người (100%). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp 02 (3,63%); Cao Đẳng 8 (14,54%); Đại học 43 (78,18%); Thạc sỹ 14 (25,45%). Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 22 người (40%), Cao cấp: 14 người (25,45%).

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Dự kiến từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021.

Huyện Tam Đảo: Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tam Đảo, khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo đã báo cáo tình hình giới thiệu và thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó có 66 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Tam Đảo. 

Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Tam Đảo lần này cho thấy phần lớn đều là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá cao; các hồ sơ giới thiệu ứng cử đáp ứng được đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu ứng cử. Thành phần ứng cử viên được các cơ quan đơn vị giới thiệu theo cơ cấu cụ thể:  Nữ 27 người (chiếm 40,90%), ngoài đảng 7 người (chiếm 10,60%), Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 28 người (chiếm 42,42%), dân tộc thiểu số 23 người (chiếm 34,84%), Tôn giáo 1 người (1,51%), Tái cử 18 người (27,27%). Về trình độ: Giáo dục THPT: 64 người (96,96%), dưới trình độ THPT 02 người (3,03%). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ: 01 người (1,51%); Thạc sỹ: 17 người (25,75%); Cử nhân, Đại học: 53 người (80,3%). Cao đẳng: 7 người (10.60), Trung cấp: 01 người (1,51%). Về trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 04 người; Trung cấp 19 người; Cử nhân, Cao cấp: 22 người. Các cơ quan đơn vị được phân bổ cũng đã xem xét lựa chọn giới thiệu người ứng cử phù hợp cơ cấu, trình độ năng lực, địa vị chức vụ tương đương nhau.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử ở địa phương, Hội nghị hiệp thương đã thống nhất  biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 66  ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Tam Đảo nhiệm kỳ 2021-2026.

Để bảo đảm các bước trong công tác bầu cử đúng quy định, UB MTTQ huyện Tam Đảo sẽ tổ chức hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian sớm nhất./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất