Tiền Giang: Thống nhất danh sách 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thỏa thuận lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung cho biết, căn cứ vào Nghị quyết 1185 và Nghị quyết 1193 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tiền Giang được bầu 8 đại biểu Quốc hội, trong đó có 5 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương và 3 đại biểu Trung ương giới thiệu.

Các đại biểu nghiên cứu danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH. Ảnh: AB

Các đại biểu nghiên cứu danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH. (Ảnh: AB)

Qua hội nghị hiệp thương lần thứ 2, có 12 người cư trú và làm việc tại địa phương đủ điều kiện được đưa vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tất cả những người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao, đủ điều kiện đưa ra hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tuy nhiên, một người vì lý do cá nhân đã xin rút khỏi danh sách.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang thống nhất danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm 14 người, trong đó có 11 người do địa phương giới thiệu.

 Đối với danh sách sơ bộ 105 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang được Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thống nhất đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, có 104 người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách trình Hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Tuy nhiên, 4 người đã có đơn xin không tham gia ứng cử. Do vậy, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang thống nhất danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 100 người để bầu chọn 61 đại biểu.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sẽ được niêm yết ở khu vực bỏ phiếu chậm nhất trước ngày 3/5/2021. Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại đơn vị ứng cử để trình bày chương trình hành động của mình./.

Phản hồi

Các tin khác