TP Hồ Chí Minh vận hành phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử
VG

Vận hành thử phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử. (Ảnh: Hoàng Tuyết)

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 02/02/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 7/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh tổ chức vận hành thử phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa chỉ https://baucu-tpthuduc.tphcm.gov.vn/ban-do-bau-cu.

Phần mềm hỗ trợ bầu cử được triển khai từ Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh đến Thành phố Thủ Đức, 21 quận, huyện và 312 phường, xã, thị trấn và dự kiến sẽ cập nhật thông tin 2 giờ/lần. Phần mềm bao gồm một số chức năng chính như: Lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri, Báo cáo biến động của cử tri, Báo cáo tiến độ cử tri đi bầu các cấp, Tổng hợp kết quả bầu cử, Lập các báo cáo của Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử theo các biểu mẫu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định,… Các chức năng này hỗ trợ các đơn vị tham gia đơn giản hóa thao tác cập nhật thông tin bầu cử, báo cáo tiến độ cũng như việc tra cứu thông tin, theo dõi, chỉ đạo, điều hành cũng trở nên đơn giản, nhanh chóng và chính xác hơn.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho khoảng hơn 1.500 cán bộ được giao nhiệm vụ sử dụng phần mềm hỗ trợ bầu cử tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân 21 quận, huyện, Ủy ban nhân dân 312 phường, xã, thị trấn. Ngay sau buổi tập huấn, các đơn vị được phân công đã tiến hành nhập thông tin cử tri, đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu, thông tin về ứng cử viên…vào hệ thống phần mềm.

Đồng thời, nhằm thực hiện rà soát, đảm bảo việc chuẩn bị cho công tác bầu cử diễn ra trong tháng 5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 3 đợt vận hành thử phần mềm hỗ trợ bầu cử: đợt 1 vào ngày 28/4/2021, đợt 2 vào ngày 07/5/2021, đợt 3 vào ngày 14/5/2021. Trong các đợt diễn tập, các đơn vị tham gia thực hiện các thao tác báo cáo tiến độ cử tri đi bầu, báo cáo tiến độ kiểm phiếu, báo cáo tổng hợp kết quả bầu cử, xuất in các loại biên bản, biểu mẫu theo quy định cho Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp.

Xuyên suốt trong quá trình tổ chức bầu cử, từ các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử đến ngày bầu cử 23/5/2021 và đến sau khi kết thúc bầu cử, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bố trí nhân sự kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị. Đặc biệt, trong các ngày vận hành thử phần mềm và ngày bầu cử 23/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông cử đội ngũ các cán bộ kỹ thuật trực tại Ủy ban Nhân dân TP Thủ Đức, Ủy ban Nhân dân 21 quận, huyện để hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp, theo dõi tiến độ, đảm bảo phần mềm được vận hành liên tục, ổn định, phục vụ hiệu quả cho công tác bầu cử của TP.

Trong đợt bầu cử sắp tới, TP Hồ Chí Minh có tổng cộng 50 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 158 ứng viên đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh , 67 ứng viên đại biểu HĐND TP Thủ Đức, 284 ứng viên đại biểu HĐND 5 huyện và hơn 3.000 ứng viên đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Hiện nay, toàn TP có 5,5 triệu cử tri và 3.092 tổ bầu cử.

Đến nay, các ứng cử viên đã chuẩn bị tốt nội dung tiểu sử tóm tắt và thực hiện các buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động của mình khi trúng cử. Dự kiến đến ngày 12-5, TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành công tác phát thẻ cử tri./.

Phản hồi

Các tin khác