Ninh Bình: Công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.  Ảnh: Trường Giang

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang

Thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Chỉ thị số 04 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo bầu cử tỉnh.

Đến cuối tháng 4/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành 2/3 công việc, đảm bảo theo lịch trình, tiến độ và các quy định của pháp luật về bầu cử. Trong đó, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện theo đúng quy định.

Ninh Bình đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. UBND các huyện thành lập 8 Ủy ban bầu cử cấp huyện, 62 Ban bầu cử cấp huyện. UBND các xã đã quyết định thành lập143 Ủy ban bầu cử cấp xã, 984 Ban bầu cử cấp xã và 1.020 Tổ bầu cử ở 1.020 khu vực bỏ phiếu đảm bảo trình tự, thành phần, thời gian theo Luật định. Việc tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện nghiêm túc.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, khách quan và trách nhiệm cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đảm bảo đúng theo quy trình, thời gian, luật định.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tỉnh đã thống nhất lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 434 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 5.742 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là nữ, người ngoài Đảng, người trẻ tuổi và các cơ cấu kết hợp. Công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, bảo đảm phát huy dân chủ, công tâm, đúng luật định.

 Theo phân bổ, số đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Ninh Bình được bầu là 6 đại biểu; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 50 đại biểu; cấp huyện được bầu là 260 đại biểu và cấp xã được bầu 3.424 đại biểu./.

Phản hồi

Các tin khác