Lâm Đồng: Thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác bầu cử
Hội nghị hiệp thương lần 2 về lập danh sách sơ bộ những ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016. (Ảnh: C.Thành)

Hội nghị hiệp thương lần 2 về lập danh sách sơ bộ những ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
nhiệm kỳ 2021-2016. (Ảnh: C.Thành)

Theo đó, 5 đoàn kiểm tra chia làm 2 đợt tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Đợt 1 (từ 28/4 đến 9/5), các đoàn sẽ kiểm tra về việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử; ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử; thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử; ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở cấp huyện, cấp xã; tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng chống dịch bệnh; những sự việc nổi cộm, nhạy cảm liên quan đến cuộc bầu cử; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử; tình hình tổ chức và kết quả hiệp thương lần thứ ba ở cấp huyện, cấp xã; lập và niêm yết danh sách cử tri, lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; niêm yết danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đợt 2 (từ 10/5 đến trước 23/5), các đoàn sẽ kiểm tra về việc thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền khẩu hiệu trên băng-rôn, áp phích, xe cổ động... phục vụ trước, trong ngày bầu cử; việc nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử của các Tổ bầu cử; tổ chức thực hiện các báo cáo theo kế hoạch của cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; số lượng cử tri trên địa bàn đến thời điểm kiểm tra; việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, tố cáo, khiếu nai về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đặc biệt là những đơn thư có liên quan đến nhân sự tham gia ứng cử các cấp (nếu có); kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử tính đến ngày 13/5/2021; tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau kỳ bầu cử; các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh, lường trước những vấn đề khó khăn liên quan phòng chống đại dịch COVID-19 để phục vụ tốt cuộc bầu cử; việc bố trí địa điểm bỏ phiếu; trang trí tại khu vực bên trong và bên ngoài phòng bỏ phiếu và bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho ngày bầu cử của Tổ bầu cử; việc phân công trách nhiệm từng thành viên của các tổ chức bầu cử các địa phương trước ngày bầu cử.

Các đoàn kiểm tra xây dựng lịch kiểm tra cụ thể đối với từng đơn vị. Sau mỗi đợt kiểm tra, các đoàn tổng hợp báo cáo kết quả gởi Ủy ban Bầu cử tỉnh thông qua Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 16/4 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, cởi mở về những vấn đề chưa rõ để thống nhất, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, 100% đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 biểu quyết thống nhất danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và 112 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Phản hồi

Các tin khác