Dự kiến ngày 20/7 khai mạc kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

Thông báo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến Quốc hội làm việc trong 11 ngày, khai mạc vào ngày 20/7 và bế mạc vào ngày 03/8/2021. Phiên trù bị được diễn ra vào chiều ngày 19/7 để có thời gian thực hiện một số công việc cần thiết, trong đó có việc hướng dẫn đại biểu Quốc hội sử dụng hệ thống kỹ thuật.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, Quốc hội cũng sẽ dành 6 ngày xem xét, quyết định về công tác nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm nhà nước.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh (nếu có).

Vẫn theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ dành 4 ngày xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số nội dung khác như: Xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề...

Tuy nhiên, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, Luật Ngân sách Nhà nước (Điều 17) quy định kế hoạch tài chính 05 năm làm cơ sở để Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư trung hạn, Luật Đất đai (Điều 38) quy định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là một trong những căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Theo đó, tại kỳ họp thứ nhất cũng cần phải quyết định 02 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 trước khi quyết định 02 kế hoạch đầu tư công trung hạn và sử dụng đất quốc gia của cùng giai đoạn này. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét kết quả thực hiện 03 kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 (phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn); đồng thời cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự kiến các kế hoạch về tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

“Trong trường hợp không kịp chuẩn bị các nội dung, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho chuyển các kế hoạch 5 năm sang trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2021)” – đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị.

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng: Kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, “đầu xuôi thì đuôi lọt” do đó các nội dung cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dự kiến dành 6 ngày cho công tác nhân sự tuy nhiên cần sắp xếp cho sao cho hợp lý, khoa học, không để thời gian trống, rút ngắn thời gian thì càng tốt khi tại kỳ họp này không có nội dung bãi miễn các chức danh.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, hiện tình dịch COVID-19 tại các nước xung quanh như: Lào, Thái Lan, Campuchia đang diễn ra rất nặng nề, do đó cần có những dự báo kịch bản cho việc phòng chống dịch, trong khi đó kiện toàn nhân sự là vấn đề không thể họp trực tuyến mà phải họp trực tiếp.

Cũng nhấn mạnh công tác nhân sự là nội dung đặc biệt quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, kỳ họp thứ nhất có đặc thù khi số lượng ĐBQH mới chiếm khá nhiều, cán bộ làm công tác tham mưu phục vụ cũng có thay đổi nên việc chuẩn bị cần kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót. Do đó giữ nguyên 6 ngày là hợp lý vì càng kỹ thì càng tốt, không nên rút ngắn quá.

Về các báo cáo 5 năm, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, đây là vấn đề lớn, là nền tảng cho nhiệm kỳ mới nên cần chuẩn bị kỹ. Cho rằng thời gian từ nay tới tháng 7 là ngắn, vì phải tập trung chuẩn bị cho công tác bầu cử, ông nhất trí “nếu cảm thấy không chuẩn bị chu đáo được thì có thể chuyển sang kỳ họp thứ hai”.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị chuẩn bị sớm kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025; bố trí thỏa đáng thời gian thảo luận tại tổ về những nội dung này./.

Phản hồi

Các tin khác