Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Hải Dương

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích nêu rõ, đến nay toàn tỉnh có 1.788 điểm bỏ phiếu, trong đó, dự kiến có 1.344 điểm là Nhà văn hóa; 92 điểm là trường học, 131 điểm là cơ sở thờ tự; 176 điểm nhờ nhà dân; 3 điểm là cơ sở y tế và 4 điểm là nhà bạt, 38 điểm là các điểm khác như bưu điện, kho quân đội, hội trường… Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV gồm có 13 người đang công tác tại địa phương để bầu 5 đại biểu, chưa tính đại biểu do Trung ương giới thiệu. Cơ cấu danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội là: nữ 6 người, đạt tỷ lệ 46,1%; trẻ tuổi 3 người, đạt 23%; ngoài đảng 4 người, đạt 30,77%, tái cử 2 người, đạt 40%. Danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 102 người; ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 674 người và ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 9.673 người.

Hải Dương là địa phương có diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ngay từ khi triển khai công tác bầu cử, vì vậy, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch về công tác y tế phục vụ bầu cử, phân công trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở nhằm bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: HN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định biểu dương sự nỗ lực, cố gắng lớn của tỉnh Hải Dương, nêu rõ, vượt qua khó khăn của dịch COVID-19, Hải Dương đã triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật. Chỉ tính riêng cấp tỉnh, Hải Dương đã ban hành 41 văn bản để hướng dẫn công tác bầu cử; tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương với một số chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra như tỷ lệ nữ và tỷ lệ trẻ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội. Công tác thông tin, tuyên truyền đa dạng với nhiều hình thức sáng tạo.

Nhất trí với kế hoạch của tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Dương tiếp tục quan tâm đến cấp xã trong công tác tổ chức bầu cử, nhất là các xã có sự sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các hoạt động có liên quan đến công tác bầu cử. Làm tốt việc rà soát, lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, phấn đấu công bố sớm hơn so với dự kiến, tạo điều kiện cho cử tri có thêm thời gian xem xét, lựa chọn. Chú ý công tác tổ chức bầu cử cho cử tri bị cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền với các hình thức mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cử tri đi bầu cử.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã thị sát điểm bỏ phiếu tại Nhà Văn hóa Khu dân cư số 5, Phường Tân Bình, TP Hải Dương./.

Phản hồi

Các tin khác