Đa dạng, sinh động trong tuyên truyền về bầu cử

 Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: KT)

Báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban từ sau phiên họp thứ nhất đến nay, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Tiểu ban đã trực tiếp nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành 32 văn bản trả lời, hướng dẫn về công tác bầu cử. Bộ phận Thường trực Tiểu ban đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật trực tiếp tham gia biên tập, góp ý vào dự thảo cuốn sách Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Một số thành viên tiểu ban đã tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia tại một số địa phương. Trong quá trình tham gia đoàn kiểm tra, các thành viên Tiểu ban đã trực tiếp phổ biến, hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến pháp luật và nghiệp vụ bầu cử; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của địa phương...

Tại phiên họp, báo cáo kết quả bước đầu công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai công tác bầu cử và tuyên truyền bầu cử, huy động tối đa các lực lượng, các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương phục vụ cho tuyên truyền bầu cử. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến bầu cử cũng được tiến hành đồng bộ, tập trung giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã quan tâm quán triệt, chỉ đạo, định hướng báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền về bầu cử tại các Hội nghị giao ban báo chí, Hội nghị báo cáo viên hàng tháng.

Đặc biệt, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các blog cá nhân có nội dung chống phá cuộc bầu cử...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: KT)

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao công tác triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban kể từ sau Phiên họp thứ nhất đến nay. Công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử rất kịp thời, đầy đủ, toàn diện, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã bước vào đợt cao điểm thứ nhất thông tin tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử..

Nhấn mạnh từ nay tới ngày bầu cử (23/5) chỉ còn hơn 1 tháng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục thực hiện công tác tham mưu cho Hội đồng bầu cử quốc gia kịp thời ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn các địa phương và các cơn quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện công tác tổ chức bầu cử.

Đồng thời cần làm tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền cả trước, trong và sau cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyền phải sôi nổi, có hiệu quả hơn, tăng cường niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước với cuộc bầu cử; thông tin về bầu cử cần gắn với thông tin kinh tế - xã hội, gắn với tín ngưỡng tôn giáo, phòng chống dịch bệnh... để sinh động, tránh khô cứng, khó hiểu với các tầng lớp nhân dân, phù hợp với từng địa phương và khu vực...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng lưu ý, các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ để chia sẻ thông tin nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện đối với các cơ quan báo chí./.

Phản hồi

Các tin khác