Hà Tĩnh: Lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3. (Ảnh: Cẩm Hà)

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3.
(Ảnh: Cẩm Hà)

* Ngày 18/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Vũ Quang đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, từ ngày 14/3 đến ngày 7/4/2021, các địa phương có người ứng cử đại biểu HĐND huyện đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND huyện thực hiện trách nhiệm về dự hội nghị nơi cư trú là 60 đại biểu.

Qua lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri đều đánh giá cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và mối quan hệ, trách nhiệm với địa phương nơi các ứng cử viên cư trú. Kết quả, 60/60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cử tri nơi cư trú tín nhiệm 100%.

Tại Hội nghị, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thống nhất danh sách 10 người xin thôi ứng cử đại biểu HĐND huyện; thống nhất lập danh sách chính thức 50 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũ Quang sẽ tập trung triển khai kế hoạch tổ chức các bước tiếp để tiến hành cuộc bầu cử HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

* Trước đó, ngày 16/4, thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, từ ngày 19/3 đến ngày 8/4/2021, các khu dân cư có người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức xong Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND thị xã thực hiện trách nhiệm về dự hội nghị nơi cư trú là 60 đại biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao và lựa chọn 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sau Hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh sẽ tập trung triển khai kế hoạch tổ chức các bước tiếp để tiến hành cuộc bầu cử HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định./.

Phản hồi

Các tin khác