Hà Nam: Giới thiệu 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thanh Tuấn

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu

Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thanh Tuấn

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tỉnh Hà Nam đã thống nhất danh sách giới thiệu 8 đại biểu của địa phương đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, cùng với 2 đại biểu Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu về ứng cử tại tỉnh Hà Nam. Theo đó, cử tri lựa chọn bầu ra 6 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình để trở thành đại biểu Quốc hội, bảo đảm cơ cấu nữ đạt 50%; người ngoài đảng 25%; người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 50%.

Cũng tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Hà Nam đã thống nhất danh sách giới thiệu 84 người ra ứng cử để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 gồm, nữ đạt 48,8%; người ngoài Đảng 10,7%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 34,5%; trong đó tỷ lệ đại biểu tái cử là 33,3%.

Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử trong thời gian tới bảo đảm chất lượng, đúng thời gian tiến độ theo quy định, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh bàn giao hồ sơ và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016 đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn để thực hiện việc công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử theo quy định.

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử để cử tri tham gia tích cực vào việc bỏ phiếu bầu cử đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Ủy ban MTTQ, UBND tỉnh Hà Nam xây dựng và ban hành hướng dẫn để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động và thực hiện quyền vận động bầu cử của mình bảo đảm công bằng, khách quan, đúng luật, cần tập trung hoàn thành vận động bầu cử trước ngày 15/5.

Các địa phương tập trung tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử ở các địa phương, rà soát và kiểm tra lại việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, kiểm tra số lượng hòm phiếu, bảo đảm việc trang trí tại khu vực bỏ phiếu theo hướng dẫn quy định.

Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác bầu cử, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân; tập trung chỉ đạo các phương án bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những khiếu nại tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử và tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống COVID-19.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu trúng cử và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm./.

Phản hồi

Các tin khác