Tuyên Quang: Hiệp thương lần 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ các huyện, thành phố.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với 14/14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đến 22 giờ ngày 11-4-2021, 2 thôn, 8 tổ dân phố thuộc 8 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Hàm Yên, Na Hang và thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 14/14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ở cả 14 điểm tổ chức hội nghị, số cử tri được mời và số cử tri được dự đều đảm bảo đúng quy định.

Tại hội nghị, cử tri nơi cư trú đã đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội để có ý kiến nhận xét, bày tỏ tín nhiệm đối với những người ứng cử. 14/14 người theo danh sách sơ bộ tại hội nghị hiệp thương lần hai của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã được 100% cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm cao, căn cứ vào số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại Tuyên Quang, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, lựa chọn và thống nhất lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Tuyên Quang là 10 người (chưa bao gồm 2 người của Trung ương giới thiệu về). Trong đó, dân tộc thiểu số 6 người, phụ nữ 7 người, tái cử 3 người, tuổi trẻ 5 người. 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua.

Phản hồi

Các tin khác