Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ 3
Ủy ban MTTQ tỉnh quảng Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Ảnh: Thanh Hải

Ủy ban MTTQ tỉnh quảng Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Ảnh: Thanh Hải

An Giang giới thiệu 14 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội

*Tại An Giang, ngày 16/4, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, qua 2 lần hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất giới thiệu 14 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cơ cấu đảm bảo nữ, dân tộc, trẻ tuổi và tái cử. Về trình độ văn hóa, 64,2% ứng cử viên đại biểu Quốc hội có trình độ trên đại học; đại học đạt 35,7%. Tuy nhiên, 3 ứng cử viên do đơn vị giới thiệu có đơn xin không tham gia ứng cử. Do đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 chỉ còn 11 ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Kết quả biểu quyết 100% thống nhất danh sách 11 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh An Giang.

Về ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, qua các lần hiệp thương nơi cư trú, có 110 người được cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử. Trong đó, một trường hợp ứng cử viên có tín nhiệm dưới 50%; 6 ứng cử viên có đơn tự nguyện xin rút. Tại Hội nghị hiệp thương, 103 người chính thức tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, đảm bảo cơ cấu nữ, dân tộc, trẻ tuổi và tái cử. Về trình độ văn hóa, ứng cử viên trình độ trên đại học chiếm 29,35%; đại học 58,7% và dưới đại học chiếm 11,9%.

Ông Phan Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang cho biết, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu được cử tri đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật, tham gia tốt các hoạt động tại nơi cư trú, có trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm và uy tín trong công tác, đủ điều kiện để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quảng Ninh giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội

*Tại Quảng Ninh, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất danh sách giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (chưa tính 4 người là đại biểu do Trung ương giới thiệu), gấp 2,5 số đại biểu được bầu. Trong đó, cơ cấu nữ 4 người, ngoài Đảng là 2 người, tôn giáo 2 người, tái ứng cử 2 người. 90% người ứng cử được giới thiệu đại biểu Quốc hội đều có trình độ từ Thạc sĩ trở lên.

Hội nghị thống nhất danh sách 110 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu ra 66 đại biểu. Trong đó, 55 nữ, 47 người trẻ tuổi, 19 người dân tộc thiểu số, 6 người tôn giáo, 18 người ngoài Đảng , 29 người tái ứng cử.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện vận động bầu cử và trách nhiệm đại biểu nếu được bầu, trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm...

Đắk Lắk thống nhất lập danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội

*Tại tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất lập danh sách 11 người của địa phương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 125 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 75 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định.

Trước đó, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Đắk Lắk có 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 138 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tính đến ngày 9/4, các đơn vị, địa phương đã tổ chức 12 hội nghị nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét cho 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, với 1.034 cử tri tham dự; tổ chức 138 hội nghị nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét cho 138 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND khóa X, với 11.917 cử tri tham dự. Kết quả, những người được giới thiệu ứng cử đều được cử tri tín nhiệm, đánh giá cao về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, sự liên hệ mật thiết với nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ hoàn chỉnh các hồ sơ, bàn giao biên bản, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa X cho Ủy ban Bầu cử tỉnh theo quy định; đồng thời tổ chức gặp mặt các ứng cử viên, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri, tiến hành vận động bầu cử./.

Phản hồi

Các tin khác