Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: HN)

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đã báo cáo với Đoàn về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh. Vừa qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thảo luận và nhất trí lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV của tỉnh Hà Nam. Trong đó, cơ cấu kết hợp gồm: nữ 4/8 người (đạt 50%); trẻ tuổi 4/8 người (đạt 50%); ngoài Đảng 2/8 người (đạt 25%); tái cử 1 đại biểu tại tỉnh, 1 đại biểu Trung ương giới thiệu. Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 84 người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Tỉnh Hà Nam cũng đã tiến hành chia khu vực bỏ phiếu và thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể, toàn tỉnh có 778 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; Trong đó có 655 địa điểm bỏ phiếu ở Nhà văn hóa thôn, xóm; 32 địa điểm bỏ phiếu ở trường học; 58 địa điểm bỏ phiếu ở đình, làng, miếu, 3 địa điểm bỏ phiếu ở trạm y tế, 20 địa điểm bỏ phiếu ở cơ quan, 10 điểm bỏ phiếu tại nhà dân. Các địa điểm bỏ phiếu đều được lựa chọn ở những nơi rộng rãi, thuận tiện cho người dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hà Nam đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời theo đúng tiến độ, yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Hà Nam đã tổ chức tốt hội nghị tập huấn bầu cử từ tỉnh đến xã; tổ chức chu đáo, thành công các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, bảo đảm thời gian, cơ cấu, số dư. Công tác thông tin, tuyên truyền rất đồng bộ, bảo đảm tính công khai, dân chủ. Tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ các hòm phiếu, ấn định số đơn vị bầu cử một cách phù hợp. Nhiều vụ việc đơn thư đã được giải quyết kịp thời. Trên địa bàn tỉnh không có các điểm nóng về an ninh trật tự, an ninh tôn giáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021 chỉ còn 33 ngày, tỉnh Hà Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử ở cấp cơ sở, đề phòng các tình huống phát sinh; bảo đảm bầu cử tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân; phấn đấu toàn tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Cần tiếp tục rà soát lại danh sách, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Rà soát, cập nhật thông tin cử tri được niêm yết, nếu có thiếu sót phải sửa đổi kịp thời. Chú ý trường hợp cử tri bị cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid – 19, các cử tri đi làm ăn xa ở ngoài địa phương, cử tri ở khu công nghiệp, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với các hình thức, phương pháp hiệu quả, sinh động, phù hợp hơn. Gắn tuyên truyền bầu cử với tuyên truyền thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Quan tâm giải quyết dứt điểm các khiếu kiện, khiếu nại của cử tri ở những nơi có điểm nóng hoặc nguy cơ trở thành điểm nóng.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tiên Tân (thành phố Phủ Lý) và xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng)./.

Phản hồi

Các tin khác