Việc trưng tập người hỗ trợ tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện thế nào?
Ảnh minh họa. Nguồn: quochoi.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: quochoi.vn

Trả lời: Hội đồng bầu cử quốc gia có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để giúp việc cho Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử./.

Phản hồi

Các tin khác