Phú Thọ: Hơn 1 triệu cử tri sẽ tham gia bầu cử
Phú Thọ đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử. (Ảnh: Quốc Đại)

Phú Thọ đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử. (Ảnh: Quốc Đại)

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tỉnh Phú Thọ đã lập danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội; 113 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 722 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 8.557 người ứng cử HĐND cấp xã, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, hướng dẫn của Trung ương. 

Tỉnh Phú Thọ đã thành lập 3 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, 16 Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 97 Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.604 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương. 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp cơ sở tiến hành nhiều đợt kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử.

Đặc biệt, các địa phương nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ và có phương án xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; chủ động tuyên truyền phản bác những thông tin xấu, bịa đặt ảnh hưởng đến bầu cử; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là liên quan tới người ứng cử.../.

Phản hồi

Các tin khác