Đồng Nai: Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cơ bản hoàn thành

Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục hoàn thiện các bước còn lại để tiến hành Đại hội. Dự kiến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được diễn ra vào đầu tháng 10/2020. Hiện nay, tỉnh này cũng đang tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trên cơ sở đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét tiếp thu, bổ sung các nội dung vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội; đồng thời sẽ có báo cáo giải trình các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội.

Bên cạnh việc thực hiện dự thảo Văn kiện Đại hội, tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch xây dựng các tham luận và báo cáo chuyên đề để làm rõ nội dung báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Công tác tuyên truyền; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trang trí Đại hội…cũng được chuẩn bị chu đáo. Được biết, thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ cấp mình, các cấp ủy trực thuộc tỉnh Đồng Nai cũng đã chú trọng tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến đóng góp đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.

(Ảnh: Báo Đồng Nai)

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trảng Bom cho biết, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trảng Bom lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 có 80 lượt ý kiến của các đại biểu đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó, khi đóng góp về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong 5 năm qua (2015-2020), có ý kiến đề nghị bổ sung vào phần ưu điểm, với nội dung: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, với nền tảng đã có từ những nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đạt dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ này. Đồng Nai là tỉnh đầu tiên của cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Đến nay thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 60 triệu đồng/người/năm, tăng 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ; 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, có 139 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó, có ý kiến đề nghị thêm cụm từ “hiệu quả” vào phương châm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 thành: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Một số ý kiến khác thì đề nghị đánh giá lại nội dung: “Lĩnh vực du lịch và giải trí được chú trọng; một số khu, điểm du lịch mới đi vào hoạt động hoặc chuẩn bị đưa vào khai thác đã đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân”. Đánh giá này chưa sát với kết quả thực tế hiện nay trên lĩnh vực du lịch của tỉnh Đồng Nai.

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Nghị cho hay, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 74 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tới. Cụ thể về các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 ở trang 32, có 12 lượt ý kiến góp ý, đề nghị tỉnh xem xét lại các chỉ tiêu số 6, 9, 12 và 13 do các chỉ tiêu này quá cao so với tình hình thực tế của địa phương.

Theo đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh này được thực hiện khá tốt. Thời gian từ nay đến ngày Đại hội không còn nhiều nên các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát công việc được phân công để hoàn thiện các nội dung, đảm bảo Đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đó cần chú ý, sớm hoàn thành việc tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; xây dựng hình ảnh để minh họa cho báo cáo chính trị tại Đại hội. Các báo cáo chuyên đề và báo cáo tham luận, cần bám sát chủ đề Đại hội, nội dung sâu sắc, gắn với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm để thực hiện đạt hiệu quả những vấn đề của tỉnh trong 5 năm tới. Cùng với đó, phải chú ý công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời, có kế hoạch và thực hiện tốt công tác y tế, hậu cần phục vụ Đại hội./..

Phản hồi

Các tin khác