Niềm tin và kỳ vọng

Từ ngày 25/1 đến 2/2 diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước.

Với tinh thần cả nước hướng về Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Danh Hoà ( 64 tuổi, đảng viên Chi bộ thôn Kim Can, Thanh Hà, Hải Dương) bày tỏ vui mừng, nhìn lại toàn bộ nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII cho thấy, công xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được đạt nhiều kết quả rõ rệt. Trong đó, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp; phát huy dân chủ; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Ông Nguyễn Văn Hoà ( 64 tuổi, đảng viên Chi bộ thôn Kim Can, Thanh Hà, Hải Dương). Ảnh: TH.

Ông Nguyễn Danh Hoà ( 64 tuổi, đảng viên Chi bộ thôn Kim Can, Thanh Hà, Hải Dương). Ảnh: TH.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, thậm chí một số cán bộ bị xử lý hình sự cho thấy quyết tâm của Bộ Chính trị, các cấp, ngành “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ đã đem lại nhiều kết quả cụ thể, có tác dụng răn đe mạnh mẽ, phòng ngừa sai phạm. Qua đó, góp củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên,nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

“Tôi kỳ vọng và tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời, đề ra nhiều quyết sách để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa”, ông Hoà nói.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng (44 tuổi, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nộ) . Ảnh: TH.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng (44 tuổi, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) . Ảnh: TH.

Trên cương vị là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thầy Nguyễn Mạnh Hùng (44 tuổi) mong muốn các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục phát huy dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thảo luận để đề ra các giải pháp tiếp tục tăng cường đầu tư xứng đáng cho giáo dục và đào tạo. Theo thầy, muốn nâng cao được chất lượng giáo dục, khâu cơ bản nhất là chất lượng giáo viên, trước hết cần nâng cao chất lượng đầu vào của sinh viên ngành sư phạm bằng những cơ chế, chính sách thu hút cụ thể, mới có thể tạo lực đẩy cho toàn bộ hệ thống, song song với nó là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. 

Cùng với đó, cần đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời để ai cũng có cơ hội học tập, nâng cao trình độ. 

“Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tập trung thảo luận và ra được những quyết sách để trong nhiệm kỳ tới và nhiều năm nữa, giáo dục và đào tạo thực sự được coi là quốc sách hàng đầu và có bước phát triển mạnh mẽ, đổi mới toàn diện, trở thành động lực để phát triển kinh tế -xã hội”, thầy Hùng bày tỏ.

Dưới góc độ một người kinh doanh trẻ, anh Phạm Lê Duy Anh (27 tuổi, Hà Nội) mong muốn, Đảng tiếp tục giáo dục lý tưởng, rèn luyện đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ. 

Anh Phạm Duy Anh (nhân viên kinh doanh, 27 tuổi, Hà Nội). Ảnh: TH.

Anh Phạm Lê Duy Anh (nhân viên kinh doanh, 27 tuổi, Hà Nội). Ảnh: TH.

Theo anh Duy Anh, trong giai đoạn hiện nay, trước những cơ hội và thách thức ngày càng lớn, hơn bao giờ hết thế hệ trẻ, lực lượng đoàn viên, cán bộ, đảng viên trẻ cần phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, gương mẫu, nắm bắt được cơ hội, chủ động thích ứng, vượt qua mọi thách thức; kế tục truyền thống và sự nghiệp vẻ vang của lớp lớp thế hệ cha anh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Anh Duy Anh cũng bày tỏ mong muốn Nghị quyết Đại hội XIII sẽ có thêm những chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên về học tập, việc làm, phát triển kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ, thu hút nhân tài để thanh niên gắn bó với quê hương; tạo luồng sinh khí mới tràn đầy khát vọng, sáng tạo, tiếp sức cho thế hệ doanh nhân trẻ đóng góp phát triển đất nước; có các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp kịp thời; cắt bỏ những điều kiện không cần thiết gây khó khăn đối với doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật. cho doanh nghiệp.

 Anh Duy Anh tin tưởng, Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo đức, thể hiện được trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

Bà  Nguyễn Thị Hiển ( 71 tuổi, cán bộ hưu trí, Hà Nội). Ảnh: TH.

Bà Nguyễn Thị Hiển ( 71 tuổi, cán bộ hưu trí, Hà Nội). Ảnh: TH.

Bày tỏ phấn khởi, tin tưởng trước những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ qua, bà Nguyễn Thị Hiển ( 71 tuổi, cán bộ hưu trí, Hà Nội) cho rằng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. 

Bà Hiển mong rằng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, đề ra những những quyết sách, chương trình hành động cụ thể; mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, giúp đời sống nhân dân phát triển hơn; đẩy lùi nạn tham nhũng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Quan trọng, Đại hội sẽ lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. 

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân trong trong tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện./.

Phản hồi

Các tin khác