Danh sách đã niêm yết mà vắng khỏi nơi cư trú, quyền bầu cử thực hiện thế nào?

Cử tri đến theo dõi, kiểm tra thông tin tại UBND phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trả lời:

Đối với những trường hợp cử tri là những người đang đi công tác, đi học, đi du lịch nghỉ dưỡng, hoặc chữa bệnh, hoặc đi thăm người thân thì có thể xin giấy chứng nhận của UBND cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu.

Trường hợp người đã được ghi tên vào danh sách cử tri một khu vực bỏ phiếu nhưng gần đến ngày bầu cử lại được chuyển đi cách ly y tế tập trung ở địa phương khác cho đến hết ngày bầu cử theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và không thể thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận để đi bỏ phiếu nơi khác thì UBND cấp xã nơi đã lập danh sách cử tri có trách nhiệm nắm thông tin, chủ động cấp giấy chứng nhận và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung, để đề nghị bổ sung người này vào danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri mới nhằm giúp họ thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật./.

Phản hồi

Các tin khác