Tiêu chuẩn của người tham gia đoàn thư ký đại hội
Ảnh minh họa.

Trả lời:

Hiện nay, chưa có văn bản nào của Đảng quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đối với người tham gia đoàn thư ký đại hội, tuy nhiên để đảm bảo phục vụ tốt đại hội, nên lựa chọn những người có khả năng: tốc ký, tổng hợp nhanh, hiểu công tác xây dựng Đảng, đồng thời biết sắp xếp, quản lý tài liệu khoa học để giới thiệu tham gia đoàn thư ký sẽ giúp việc đại hội tốt hơn.

Nhiệm vụ của Đoàn thư ký được quy định tại Điều 6, Quy chế bầu cử quy định:

“1 - Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đoàn chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử.

2 - Giúp đoàn chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước đại hội bầu ban kiểm phiếu.

3 - Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội.”


PV (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")

Phản hồi

Các tin khác