Quy định về việc bầu chi ủy tại đại hội chi bộ

Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: CPV)

Nội dung câu hỏi của bạn đọc Bùi Vinh được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cụ thể, Khoản 4, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ:

"... Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thư. Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi ủy viên”.

Căn cứ quy định này, chi bộ A có 9 đảng viên chính thức, 2 đảng viên được miễn sinh hoạt và công tác những vẫn tính là đảng số của chi bộ. Do vậy, về nguyên tắc, chi bộ vẫn được bầu chi ủy.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tiễn của chi bộ, đại hội sẽ cân nhắc và quyết định: Bầu chi ủy hay chỉ bầu bí thư, phó bí thư chi bộ. Đến đại hội, chi bộ vẫn phải triệu tập 2 đảng viên được miễn sinh hoạt và công tác đến dự. Nếu 2 đồng chí đó đến dự đại hội thì vẫn được tính vào tổng số thành viên khi tính kết quả bầu cử.

(Theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")

Phản hồi

Các tin khác