Nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy viên địa phương
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia H’Drai lần thứ XVII. Ảnh minh họa. Nguồn: DĐN

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia H’Drai lần thứ XVII. Ảnh minh họa. Nguồn: DĐN

Trả lời:

Khi tham gia đại hội của đảng bộ: Các đồng chí này là đại biểu đương nhiên, thực hiện quyền của đại biểu tham gia mọi quyết định của đại hội: Thảo luận, biểu quyết; bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu dự đại hội cấp ủy cấp trên (trừ quyền ứng cử).

Khi tham gia sinh hoạt cấp ủy: Tham gia vào mọi quyết định của cấp ủy: Thảo luận, biểu quyết, đề cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo do cấp ủy phải bầu theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương (trừ quyền ứng cử).

Các đồng chí cấp ủy viên địa phương tham gia đảng ủy quân sự địa phương cùng cấp giữ các chức vụ chủ chốt. Bí thư hoặc thường vụ đảng ủy quân sự, có trách nhiệm chủ trì; chỉ đạo mọi hoạt động của đảng ủy và đảng bộ quân sự; chịu trách nhiệm trước cấp ủy địa phương.

Phản hồi

Các tin khác