Trường hợp bầu bổ sung bí thư chi bộ

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: CPV 

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thị Huyền được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cụ thể, Khoản 3, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ:

“Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu tập. Khi được đảng ủy cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn những không quá sáu tháng”.

Cùng với đó, khoản 2, Điều 13, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng quy định:

“Việc bổ sung cấp ủy viên thiếu do cấp ủy đề nghị, cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định...”.

Trường hợp chi bộ B như bạn đọc Nguyễn Thị Huyền nêu trong câu hỏi, do bí thư chi bộ chuyển công tác đi nơi khác nên việc bổ sung cấp ủy viên để kiện toàn chi ủy là cần thiết. Theo quy định của Điều lệ Đảng, chi bộ B có thể thực hiện theo 2 cách:

- Tiến hành đại hội chi bộ sớm hơn (3 tháng) để kiện toàn cấp ủy (Nếu được cấp ủy cấp trên đồng ý).

- Chi ủy đề nghị cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư chi bộ để điều hành công việc của chi bộ.

Nếu chi ủy chi bộ B lãnh đạo bầu bổ sung bí thư chi bộ mà không báo cáo cấp trên là không đúng quy định của Điều lệ Đảng./.

(theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")

Phản hồi

Các tin khác