Đông đảo đại biểu đến xem và tìm đọc trong không gian trưng bày sách tại Đại hội XIII
dfd

Ngay cửa vào phòng họp lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không gian trưng bày sách báo với hàng nghìn cuốn sách quý được trưng bày.

 


Không gian trưng bày sách được bố trí trên diện tích 300m² với sự của các hơn 30 nhà xuất bản với hơn 1.650 tên sách, bộ sách; mỗi tên sách được dự trữ từ 05 đến 10 cuốn bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các đại biểu.

Không gian trưng bày sách được bố trí trên diện tích 300m² với sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản với hơn 1.650 tên sách, bộ sách; mỗi tên sách được dự trữ từ 05 đến 10 cuốn bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các đại biểu.

Đại biểu xem các cuốn sách tiêu biểu tại không gian trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII.
Đại biểu xem các cuốn sách tiêu biểu tại không gian trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII.

Đại biểu xem các cuốn sách tiêu biểu tại không gian trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII.Đại biểu tham dự Đại hội có cơ hội tham khảo tìm đọc nhiều cuốn sách hay, sách đẹp trong những ngày tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội có cơ hội tham khảo tìm đọc nhiều cuốn sách hay, sách đẹp trong những ngày tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội có cơ hội tham khảo tìm đọc nhiều cuốn sách hay, sách đẹp trong những ngày tham dự Đại hội.

Đại biểu xem các cuốn sách tiêu biểu tại không gian trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII.

Đại biểu xem các cuốn sách tiêu biểu tại không gian trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII.

Nhiều cuốn sách được trưng bày hấp dẫn thu hút đông đảo đại biểu đến xem và tìm đọc.

Đại biểu xem các cuốn sách tiêu biểu tại không gian trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII.

Trong không gian của Đại hội, trưng bày ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” do TTXVN thực hiện phục vụ Đại hội XIII thu hút đông đảo đại biểu đến tham quan.

Các đại biểu xem Trưng bày ảnh tại Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu xem Trưng bày ảnh tại Đại hội XIII của Đảng


Nhiều người bày tỏ xúc động trước những hình ảnh đẹp ghi lại các dấu mốc lịch sử tiêu biểu về thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 12 kỳ Đại hội.

Nhiều người bày tỏ xúc động trước những hình ảnh đẹp ghi lại các dấu mốc lịch sử tiêu biểu về thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 12 kỳ Đại hội. 

 

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác