An Giang: Chuẩn bị tốt việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền

An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh minh họa: Báo An Giang)

Ngày 22/3, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho ý kiến về định hướng thực hiện nhiệm vụ quý 2/2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, dân vận thời gian tới.

Để chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian tới, Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016. Trong đó, quan trọng nhất là lựa chọn bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân; kiện toàn nhân sự cơ quan chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Cùng với đó, Tỉnh ủy An Giang tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trọng tâm là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng thời, tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian tới, Tỉnh ủy An Giang cũng tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết, để chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Tỉnh ủy An Giang đã thành lập Ban Chi đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỉnh ủy cũng thực hiện chặt chẽ, kịp thời chính sách cán bộ; báo cáo kết quả xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư.

Trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 15 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đồng thời, thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất