Đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành hành động tự giác
Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Vinataba phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Vinataba phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty cho biết, quán triệt tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị với 6 nội dung lớn, toàn diện và sâu rộng, 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các cơ sở đảng trực thuộc đã nghiêm túc triển khai một cách chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện một cách linh hoạt các nội dung của Chỉ thị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Không chỉ tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt Chỉ thị 05 tới từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên và người lao động, vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền được khẳng định và thể hiện rõ nét qua việc trực tiếp chỉ đạo, quán triệt đồng thời vận dụng sáng tạo có hiệu quả trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy đảng trực thuộc. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Tổng công ty, nghị quyết của cấp ủy và các chuyên đề sinh hoạt đảng thường kỳ, gắn chặt với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với các chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề mang tính đột phá tạo chuyển biến rõ nét ở Công ty mẹ - Tổng công ty cũng như các công ty thành viên; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa Vinataba giàu truyền thống đoàn kết, thống nhất, thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Đặc biệt chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Vinataba phát biểu tại Hội nghị.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến đúng đắn về tư tưởng, nhận thức và hành động, để việc “học và làm theo Bác” trở thành công việc tự giác, thường xuyên, tạo động lực phát triển để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động Vinataba không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua lao động sáng tạo góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của toàn Đảng bộ trong suốt thời gian qua.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05; xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung mang tính cụ thể, thiết thực, có tính đột phá, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt để cán bộ, đảng viên và người lao động noi theo; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện cơ hội, lợi ích nhóm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiếp tục học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chuyên đề hằng năm có chất lượng, phù hợp với doanh nghiệp, đơn vị nhằm góp phần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Người đi vào chiều sâu, trở thành sinh hoạt thường xuyên tại các chi bộ, tổ chức đảng, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động...

Nhân dịp này, đã có 19 tập thể và 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất