Bắc Giang: Lắng nghe, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Ngày 18/3, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban với gần 500 đại biểu là các đồng chí các đồng chí bí thư, chủ tịch cấp huyện, cấp xã và một số cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh.   

Các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị.

2 tháng đầu năm thu hút 588,7 triệu USD vốn đầu tư

Tại Hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang báo cáo đề dẫn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, sau 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bắc Giang đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu cơ bản, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 13,8%/năm, nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch rất tích cực theo hướng công nghiệp hóa. Nông nghiệp Bắc Giang phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tập trung quy mô lớn. Chăn nuôi phát triển đa dạng, tổng đàn lợn và đàn gà đều đứng thứ tư toàn quốc.

Phong trào nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng thu ngân sách cao, bình quân đạt 18,9%/năm. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, cải tạo căn bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu phát triển. Tăng cường đầu tư hệ thống giao thông nông thôn; phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển chưa từng có từ trước đến nay, chỉ trong hơn 02 năm toàn tỉnh đã bê tông hóa theo tiêu chuẩn và quy chuẩn 4.231 km. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội, người có công, người nghèo được chăm lo thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất.

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, song Tỉnh ủy đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực và là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13,02%, đứng đầu toàn quốc. GRDP bình quân đầu người đạt 2.900 USD/người/năm, lần đầu tiên vượt so với bình quân chung toàn quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu đề dẫn tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu đề dẫn tại Hội nghị.

Toàn tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh cho 191 dự án, tổng vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt 1,25 tỷ USD. Nông nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện; giá trị sản xuất toàn ngành tăng 6,7% (mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua), ước đạt 36.500 tỷ đồng. Có thêm 13 xã và 01 huyện (Tân Yên) đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh lên 127 xã (69%), 03 huyện (33,3%) đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 12.400 tỷ đồng, là một trong số ít tỉnh thu ngân sách vượt dự toán. Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 23.366 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 59.610 tỷ đồng.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì ổn định, giữ vững trong tốp dẫn đầu cả nước. Công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh được tập trung cao; đặc biệt, đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao hơn bình quân cả nước, đạt trên 99%. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ; chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,14. Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 32.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên.

2 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 44.670 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ 2020. Toàn tỉnh thu hút 588,7 triệu USD vốn đầu tư, gấp gần 4,5 lần cùng kỳ 2020. Có 170 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 9.305 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và khắc phục ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", vận động ủng hộ Tết vì người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội. Chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 Không kịp thời khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém sẽ mất đi cơ hội

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy
            điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.

Nhận định của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cũng nêu rõ những hạn chế, khó khăn còn tồn tại. Nhìn tổng thể toàn tỉnh, kinh tế tăng trưởng cao, song chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm; năng suất lao động còn thấp. Công nghiệp phát triển về quy mô nhưng chưa thu hút được nhiều dự án lớn, công nghệ cao. Dịch vụ phát triển còn chậm, tốc độ chưa theo kịp sự phát triển của công nghiệp. Một số thủ tục, quy trình trong thu hút đầu tư chưa thật sự thuận lợi, thông thoáng. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chậm được cải thiện. Sản xuất nông nghiệp đa phần quy mô nhỏ, chưa có nhiều mô hình tổ chức sản xuất tạo chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Chính quyền cơ sở ở nhiều nơi và người dân chưa tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chưa tích cực hỗ trợ giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm có liên quan tại địa phương. Công tác triển khai lập quy hoạch và quản lý theo quy hoạch yếu. Thu ngân sách cao, song chưa thật sự bền vững. Chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa các vùng, miền...

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu rất cao, quyết tâm: “Xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025".

Để hiện thực hóa Nghị quyết, Bắc Giang đề ra một số chỉ tiêu chính tập trung thực hiện ngay trong năm 2021: Tốc độ tăng GRDP đạt 14,5%; Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 60,6%; Dịch vụ 23,6%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 15,8%. GRDP bình quân đầu người đạt 3.280 USD; Thu ngân sách nhà nước đạt 10.086 tỷ đồng; Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 68,2 nghìn tỷ đồng; Giá trị sản xuất/01ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 125 triệu đồng...

Hình ảnh tại Hội nghị.

Hình ảnh tại Hội nghị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới là rất lớn, rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 luôn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát, áp lực cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng gay gắt... đòi hỏi ý chí quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. “Nếu vẫn giữ tư duy, cách làm việc như hiện nay, đặc biệt không kịp thời khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém nêu trên thì sẽ mất đi cơ hội đang có để tạo bước đột phá phát triển địa phương và chắc chắn sẽ không thể hoàn thành được mục tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra” – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái thẳng thắn nhận định.

Do đó, Hội nghị giao ban với các đồng chí bí thư, chủ tịch cấp huyện, cấp xã mục đích để xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp (nhất là cấp cơ sở); nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở; đồng thời bàn bạc, thảo luận, tìm ra các biện pháp khắc phục hiệu quả những vấn đề tồn tại, vướng mắc, đang cản trở sự phát triển hiện nay. Trên cơ sở đó, quán triệt một số nội dung mà các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện ngay trong thời gian tới.

Theo đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đây là Hội nghị giao ban đầu tiên của Thường trực Tỉnh ủy khóa mới, là dịp để các đại biểu, nhất là các đồng chí bí thư, chủ tịch các xã, phường, thị trấn (người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở - nơi trực tiếp triển khai thực hiện các nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ phát triển KTXH) được trực tiếp trao đổi, thảo luận và tiếp thu đầy đủ tinh thần, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; từ đó thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương trong năm 2021, cũng như cả nhiệm kỳ 2020-2025 mà nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, tập trung vào 6 nhóm vấn đề nóng, đang có nhiều tồn tại, vướng mắc hiện nay, đó là: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Công tác đảm bảo an ninh trật tự; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận khéo và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Sau khi lắng nghe những ý kiến từ cơ sở, trong chiều 18/3, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang sẽ đối thoại, giải đáp trực tiếp các kiến nghị để từ đó thống nhất tư tưởng và hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ này./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất