Khẩn trương cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.

* Cụ thể, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tại Quận ủy Ba Đình.

Đến nay, quận Ba Đình đã hoàn thành việc xây dựng 7 chương trình công tác toàn khoá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI. Hiện đang chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, UBND quận, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể hoá các chương trình công tác của Quận ủy. Quận đã hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP; thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

Tính đến ngày 29/01/2021, có 56/56 tổ chức cơ sở Đảng thuộc quận đã tổ chức 48 lớp học tập, quán triệt với sự tham gia của 13.823 đảng viên. Ngoài ra, quận cũng tổ chức hội nghị trực tuyến từ quận tới Đảng ủy các phường để nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng do Trung ương tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, đảng viên…

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận Quận ủy Ba Đình đã hoàn thành việc xây dựng 7 chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, đã tiếp thu những điểm mới trong văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như 10 chương trình công tác toàn khoá thực hiện nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP. Đồng chí đề nghị quận cần tiếp tục bám sát vào các chương trình công tác cũng như quy chế làm việc đã được thông qua để tổ chức thực hiện, thiết thực đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Cùng với đó, thường xuyên rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện nghị quyết hằng năm, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết được hiệu quả.

* Kiểm tra tại Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội (UDIC), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội trong thời gian qua, tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Công ty đã đoàn kết, duy trì tốt công tác sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho ngân sách.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Ghi nhận việc Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng 5 chương trình công tác, song đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, Đảng ủy Tổng công ty rà soát lại toàn bộ chương trình, kế hoạch và những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, triển khai hiệu quả “nhiệm vụ kép” và đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô. Trong đó, Tổng công ty lưu ý Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” để tham mưu cho thành phố trong việc cải tạo và xây dựng lại các chung cư cũ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu Đảng ủy Tổng Công ty phải tập trung, coi trọng, quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với việc quán triệt, học tập nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đạt chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành uỷ về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, gắn công tác Đảng với hoạt động sản xuất kinh doanh, lan toả mạnh mẽ công tác Đảng trong công nhân viên chức lao động, từ đó thúc đẩy kết quả sản xuất, làm sao để công tác Đảng phải được triển khai bài bản, nền nếp, khoa học ở một Đảng bộ Tổng Công ty lớn của thành phố.

 * Kiểm tra tại Huyện ủy Phú Xuyên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng được Huyện ủy Phú Xuyên thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của Thành ủy, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Trong đó, Huyện ủy chủ động xây dựng và thực hiện quy chế, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Phú Xuyên.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy phải làm tốt công tác phổ biến quán triệt nội dung Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nắm được những nội dung cơ bản của nghị quyết; thống nhất về nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Cho rằng Phú Xuyên là một trong những địa phương còn gặp nhiều khó khăn của thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, tập thể lãnh đạo Huyện ủy Phú Xuyên phải phát huy được sức mạnh trong nhân dân, đặc biệt là thế mạnh phát triển làng nghề để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở 10 Chương trình công tác của Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII vừa được ban hành, Huyện ủy Phú Xuyên phải cập nhật những nội dung mới cho phù hợp với thực tiễn tại huyện, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy phải kiểm tra việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để sớm đưa vào cuộc sống. Đồng thời, sớm triển khai xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo triển lãm làng nghề của huyện Phú Xuyên

Theo báo cáo huyện Phú Xuyên, trong năm 2020 và từ đầu năm 2021 đến nay, việc triển khai học tập học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở triển khai nghiêm túc bảo đảm đúng tiến độ, nội dung. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ nghiêm túc trong tiếp thu nội dung nghị quyết, nổi bật có nhiều đảng viên cao tuổi được miễn sinh hoạt đảng vẫn tham gia học tập nghị quyết. Thông qua việc học tập, quán triệt, đa số cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, quan điểm lớn của Nghị quyết. Cùng với đó, việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội các cấp được Huyện ủy thực hiện sớm, bài bản và chất lượng.

* Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo dẫn đầu Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng bộ huyện Thạch Thất. Phát biểu tại đây, các đồng chí đề nghị, các quận, huyện tiếp tục tập trung cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bằng những kế hoạch, đề án, dự án, công việc cụ thể; trả lời cho được câu hỏi trong 5 năm tới trọng tâm phát triển của quận, huyện là gì; khẩn trương nắm bắt, tiếp thu, cụ thể hóa 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII thành những phần việc cụ thể của quận, huyện.../.

Phản hồi

Các tin khác