Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Bình: Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Bình luôn chú trọng cho đảng viên học tập Nghị quyết (Ảnh: T.L)

Năm 1993, cùng với sự ra đời của Cục Hải quan Quảng Bình, tổ chức Đảng được thành lập. Từ đó đến nay, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Bình có bước trưởng thành đáng kể cả về chất lượng và số lượng, với 110 đảng viên sinh hoạt tại 06 Chi bộ trực thuộc. Cán bộ, đảng viên luôn thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu và nòng cốt trong mọi hoạt động của đơn vị; chấp hành nghiêm Điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành và đơn vị.

Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tập thể Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, được cấp trên tặng Bằng khen, Cờ thi đua, đặc biệt là năm 2017 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đảng bộ Cục được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen năm 2019; các tổ chức đoàn thể cũng đạt nhiều hình thức khen thưởng cao; nhiều cá nhân được đề nghị tuyên dương điển hình tiên tiến.

Quá trình xây dựng và phát triển của Cục Hải quan Quảng Bình gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Thời gian qua, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Bình đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn theo phương châm “Chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả”. Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn ngày càng tăng. Nếu như trước đây kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 6-7 triệu USD/năm, thì những năm gần đây bình quân hàng năm đạt trên 500 triệu USD. Thu thuế xuất nhập khẩu đã đạt được những kết quả phấn khởi, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số thu ngân sách địa phương.

Từ năm 2001 đến nay, Cục Hải quan Quảng Bình luôn hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, bình quân hàng năm thu đạt từ 180-200 tỷ đồng. Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại cũng được Cục Hải quan Quảng Bình chú trọng triển khai, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và trật tự an toàn - xã hội. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài Ngành kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan. Bên cạnh đó, công tác cải cách, hiện đại hóa cũng luôn được Đảng bộ Cục đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Với việc triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các chương trình quản lý hiện đại khác, thủ tục khai báo hải quan đã được đơn giản hoá, thời gian kiểm tra, thông quan hàng hóa nhanh chóng, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Cùng với đó, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Bình thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, thanh niên tình nguyện cũng được các tổ chức đoàn thể triển khai thường xuyên, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Xác định công tác dân vận là yếu tố góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian qua, công tác này đã được Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Bình chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến từng chi bộ; đồng thời, gắn kết công tác dân vận với hoạt động nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Hải quan, tạo dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, công chức Hải quan. Việc kết hợp thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua đã khuyến khích, khơi dậy được tinh thần thi đua sôi nổi, hào hứng của công chức, người lao động, từ đó hình thành nhiều mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Với nỗ lực đó, nhiều năm liền, Đảng bộ Cục được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình tặng Giấy khen; các tổ chức đoàn thể cũng đạt nhiều hình thức khen thưởng cao; nhiều cá nhân được đề nghị tuyên dương điển hình tiên tiến. Đây là nền tảng vững chắc để Cục Hải quan Quảng Bình thực hiện thành công quá trình cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về Hải quan, góp phần xây dựng Hải quan Việt Nam “Chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả”.

Phát huy những thành tựu đã đặt được, trong năm 2021, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Bình đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Cụ thể, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời , tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cùng với đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cũng như nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đặc biệt, chú trọng đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội. Ngoài ra, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.../.

 

Phản hồi

Các tin khác