Huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) vững bước xây dựng nông thôn mới
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: LC)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: LC)

Dự thảo kế hoạch xây dựng NTM huyện Nậm Nhùn năm 2021 đề ra mục tiêu: Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đạt chuẩn NTM của 3 xã đạt chuẩn NTM (Mường Mô, Lê Lợi, Pú Đao), các xã còn lại tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt; phấn đấu bình quân tiêu chí đạt 14,9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; đẩy mạnh công tác điều chỉnh quy hoạch, quản lý quy hoạch… Đồng thời, kế hoạch đề ra nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về các nội dung chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng NTM…

 Đây là những nội dung được nêu lên trong Hội nghị Tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 do Ban Chỉ đạo xây dựng các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Nậm Nhùn tổ chức ngày 16/3 theo hình thức trực tuyến.

 Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã đã báo cáo thực trạng, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí; mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2021 và đưa ra những đề xuất kiến nghị với Ban Chỉ đạo huyện. Trong đó, đại diện cơ quan chuyên môn huyện Nậm Nhùn đã nêu ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí tại các xã, đồng thời đưa ra những giải pháp, định hướng khắc phục, tháo gỡ khó khăn.

Năm 2020, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, huyện Nậm Nhùn đã từng bước khắc phục và nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, gắn phát triển sản xuất với xây dựng NTM. Nhận thức của Nhân dân về xây dựng NTM từng bước được nâng lên.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện đã từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại và đạt chuẩn; tổ chức sản xuất bắt đầu triển khai theo hướng hàng hóa tập trung; thương mại, dịch vụ bước đầu đạt kết quả tốt. Trên địa bàn huyện bước đầu đã hình thành các khu sản xuất lương thực hàng hóa; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Đến nay, bình quân tiêu chí NTM của huyện đạt 13,3 tiêu chí/xã, đạt 94% kế hoạch năm 2020. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tại Hội nghị cũng chỉ ra rằng, công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 còn một số tồn tại hạn chế như: Việc xây dựng kế hoạch của các xã có nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế; công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện còn hạn chế...

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải – Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Nậm Nhùn đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo các xã trên địa bàn trong năm 2020. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo NTM các xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quán triệt tốt tiêu chí xây dựng NTM, đổi mới tư duy trong xây dựng, triển khai, thực hiện các tiêu chí; tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho người dân tham gia xây dựng NTM.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất